Educație și sănătate

De ce sunt importante aceste probleme?

Soluțiile salvați copiii

1

Creșterea progresivă și predictibilă a alocărilor bugetare pentru educație, astfel încât, în 2024, să ajungem la 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Planificarea cheltuielile din sistemul de învățământ trebuie să respecte principiul transparenței bugetare și să aibă la bază identificarea și evaluarea nevoilor copiilor sau ale școlii ca instituție fundamentală a comunității. Formula folosită astăzi în stabilirea bugetului unei școli, costul standard per elev/preșcolar, trebuie regândită pentru a permite o reală echitate în distribuirea fondurilor.

2

Creșterea bugetului pentru sănătate, pentru atingerea mediei europene de aproape 10% din PIB alocate pentru sănătate. Astfel resursele financiare vor permite modernizarea infrastructurii medicale (maternități, cabinete medicale școlare, spitale de pediatrie etc.), asigurarea personalului medical necesar și derularea de campanii de informare pentru prevenirea îmbolnăvirilor la copii și părinți. România alocă anual aprox. 5,2% din PIB.

Resurse

Intervenția Salvati Copiii Romania in perioada - Covid19 21 octombrie

În contextul pandemiei, Salvați Copiii România și-a activat propriul program de intervenție de urgență pentru copii și părinți din comunitățile sărace, dar și pentru sprijinirea sistemului medical chemat să răspundă urgențelor medicale actuale!

Raport de cercetare - Începerea Scolii

Studiu privind opiniile partenerilor educaționali cu privire la condițiile de începere a anului școlar 2020 2021 în condițiile pandemiei COVID 19 în România.

Raport privind respectarea drepturilor copilului în România (2019)

Raportul privind respectarea drepturilor copilului în România reprezintă o inițiativă comună a instituției Avocatului Poporului și a Organizației Salvați Copiii. Temele majore abordate de acest raport sunt supraviețuirea și sănătatea copilului, protecția împotriva oricăror forme de violență, accesul echitabil la educație de calitate, justiția pentru minori, combaterea sărăciei din familiile și comunitățile în care copiii trăiesc, creșterea calității serviciilor sociale garantate copiilor, integrarea socio-educațională a copiilor romi, a copiilor cu dizabilități, a copiilor migranți și a copiilor cu părinți plecați în străinătate, finanțarea serviciilor sociale din fonduri publice și rolul și funcțiile instituției Avocatul Poporului și ale noului său adjunct, Avocatul Copilului. Raportul conține, alături de o scurtă analiză a legislației actuale, internațională și națională, statistici oficiale recente ale instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din România, inclusiv ale structurilor europene.

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor pentru copii

Cere partidelor să prioritizeze investițiile pentru copii